Voordracht nominatie

Marco Polo maakt deel uit van de Lowys Porquinstichting. Jaarlijks wordt de Jan Dekkersprijs uitgereikt aan medewerkers die het beste innovatieve idee en/of extra geleverde inspanning hebben geleverd in een schooljaar gericht op het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan leerlingen.
Team Marco Polo is in schooljaar 2014-2015 door de oudervereniging en ouderpanel voorgedragen voor deze prijs.

 

                                                                                               Bergen op Zoom, 23 november 2014

 

Onderwerp: Jan Dekkers prijs

 

Geacht College van Bestuur van de Lowys Porquinstiching

 

Graag zouden wij het team van basisschool Marco Polo nomineren voor de Jan Dekkers prijs.

In uw schrijven staat het volgende: “De prijs wordt toegekend aan een extra geleverde inspanning in een schooljaar gericht op het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan leerlingen”.

Wanneer wij dit lezen, herkennen wij de school van onze kinderen hierin.

 

Basisschool Marco Polo werkt al jaren volgens het Reggio Emilia principe en deze manier van werken wordt door de jaren zeer goed versterkt. Dit is te zien aan de themaopeningen, het werken met leervragen, het werken in de ateliers en de culturele avonden van de school.

De kinderen worden aangesproken om de honderd talen waarmee ze geboren zijn te blijven ontwikkelen. De leerkrachten van basisschool Marco Polo stimuleren onze kinderen hier dagelijks in.

 

Door daarnaast te werken met divergent leren en werken wordt het Reggio Emilia concept het laatste jaar nog breder getrokken. De leerkrachten zorgen ervoor dat de fantasie van de kinderen geprikkeld wordt en blijft. De kinderen krijgen zelf nog meer invloed op het leerproces, terwijl de lesdoelen vanzelfsprekend gehaald worden.

 

Deze combinatie zorgt ervoor dat de school bloeit van de prachtige activiteiten.

Zo was de culturele avond van 13 november jl. een mooi moment waarop al deze vormen van omgaan met kinderen bij elkaar kwam.

In de kleutergymzaal was onder andere een volledige ontdek ruimte ingericht, in deze ruimte werden alle zintuigen geprikkeld. Zo waren er kussens gevuld met diverse materialen, prachtige kunstwerken aan het plafond tot aan de grond, voelbakken in de ramen gemaakt en waren er mooie vormen, kleuren en geluiden te ontdekken. Tevens gaven de kinderen toneelvoorstellingen en werd er in de klassen door de kinderen gepresenteerd waar ze de laatste tijd aan gewerkt hebben. Hier is het proces, vastgelegd in onder andere foto’s, belangrijker dat het eindproduct.

 

Deze culturele avonden komen tot stand door het harde werken en innoveren van het team van de Marco Polo en ook door de grote ouder betrokkenheid. Ouders verzorgen onder andere het kookatelier op de school en maken ook deel uit van de organisatie van onder andere dit soort avonden.

 

Op de Marco Polo zijn geen standaard werkjes meer te vinden, de kinderen ontwikkelen hun eigen fantasie en worden iedere dag op hun talent aangesproken.

 

Een genot om als kind op deze school te zitten, een school waar ieder kind zijn eigen sterke kanten kan ontplooien.

 

Reden genoeg dus om de Marco Polo school te nomineren voor de Jan Dekkersprijs!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het ouderpanel en de oudervereniging van basisschool Marco Polo