Onze school is gezond!

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

 

We zijn gecertificeerd op het gebied van voeding en sociaal emotioneel welbevinden.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema gezonde voeding. Hiervoor zetten we een aantal activiteiten in. Zo geven we lessen over gezonde voeding en hebben we schoolbreed de afspraak dat alle kinderen en teamleden op school gezond eten. Dat betekent dat we op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag in de ochtendpauze groente of fruit eten en op woensdag een gezonde koek. Daarnaast wordt gestimuleerd dat onze leerlingen de hele dag door water drinken. Daartoe heeft elke leerling een drinkbeker in de klas.

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.