Nieuws

14 Mei 2019

Natuur in de wijk

De kinderen van groep 6 nemen deel aan het project "Natuur in de wijk". Met dit project willen ze ervoor zorgen dat er meer huismussen, vleermuizen en bijen in de wijk komen. Door steeds meer bestrating in de tuinen en het verdwijnen van heggen, bloemen en planten blijft er voor de dieren weinig voedsel of plaatsen om een nest te maken over. De kinderen mochten kiezen of ze een nestkastje voor een huismus of een vleermuis mee naar huis wilden nemen of een bijenhotel. Over een jaar gaan ze weer meten en dan hopen ze dat er meer mussen, vleermuizen en bijen geteld worden. Op de website www.natuurindewijk.nl is van alles terug te vinden over dit project.

De kinderen kregen ook nog een zakje met bleoemenzaad, zodat er meer bloemen in de tuinen komen voor de bijen.


Terug naar overzicht